Velkommen til familiesøndager i Kunstbanken! Knut Nordby fra Minipicasso verksted for barn fra 6-12 år. Eldre søsken eller voksne kan også melde seg på. Kom og gå mellom kl. 12 og 15. Gratis forfriskninger!

For påmelding og betaling, ring Kunstbanken på tlf. 62 54 22 60 eller send e-post til Kunstbutikken

Priser og program 2019:

Med forbehold om endringer

VÅRSEMESTER:
Kr. 200,- pr. gang. Halv pris for søsken.
Ved forhåndspåmelding: Kr. 750,- for alle fem familiesøndagene. Halv pris for søsken, dvs. kr. 375,-

Program vårsemerster:
Søndag 27. januar: Akvarellverksted inspirert av Kjersti Eliassens utstilling
Søndag 24. februar: Kunstverksted inspirert av Roddy Bells utstilling
Søndag 24. mars: Tekstilskulpturverksted inspirert av de zambiske kunstnerne som stiller ut i Kunstbanken
Søndag 28. april: Collageverksted inspirert av de zambiske kunstnerne som stiller ut i Kunstbanken
Søndag 26. mai: Monumental eller minimal romlig installasjon inspirert av Gunvor Nervold Antonsens utstilling

HØSTSEMESTER:
Kr. 200,- pr. gang. Halv pris for søsken.
Ved forhåndspåmelding: Kr. 450,- for alle tre familiesøndagene. Halv pris for søsken, dvs. kr. 225,-

Program høstsemester:
Søndag 25. august: Papirvevverksted inspirert av Anne Stabells utstilling. For de voksne: Gratis omvisning i utstillingene kl. 13.00
Søndag 29. september: Utendørs kunstaktivitet med oppmøte kl. 12.00 på Sørum gård i Stange. Inspirert av Knut Wolds utstilling i Kunstbanken og på Sørum
Søndag 3. november: Collageverksted inspirert av fylkessammenslåingen og utstillingen SIAMESISK