KUNST I OFFENTLIGE ROM

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med og rådgivning til kunstprosjekter. Vi arrangerer også kurs og seminarer for kunstkonsulenter, kommuner og andre som har behov for faglig oppdatering og påfyll. Fra statlig hold, gjennom KORO, er Kunstbanken delegert ansvar for godkjenning av kunstplaner gjennom et eget organ kalt Regionalt samarbeidsutvalg (RSU). RSU er tilknyttet de regionale kunstnersentrene og består av 3 medlemmer. RSU forutsettes sammensatt av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt oppnevnt av de regionale yrkesorganisasjonene. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kan også bistå med kunstprosjekter i privat sektor, som styre- og møterom, kontorer, resepsjonsområder, kaféer etc.

Kunstprosjekter i Hedmark fra 1980 og fram til i dag finnes i arkivmenyen til venstre. Arkivet er ikke komplett pr. i dag; dokumentasjon legges til fortløpende. Du kan også søke i arkivet via søkefeltet under:

Vi gratulerer Mørkved skole I Ringsaker med kunstnerisk utsmykking av Aleksander Stav/Lars Skjelbreia (Lys Sky), Ståle Sørensen (Learning by doing), samt innkjøp av frittstående verk fra 7 kunstnere fra Hedmark og Oppland.

 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av