Kunstprosjekter 2015

NORD-ØSTERDAL VG SKOLE, TYNSET 2015

Izabela Żółcińska: The Glomma/The bodies of rivers

Annika Oskarsson/Thomas Nordstrøm: Flygare

Katrine Giæver: Origami

Per Formo: Circularium 1 og 2

Innkjøp av Hanne Øverland

Byggherre: Hedmark fylkeskommune
Finansiering: Byggherre kr 3 000 000 / / KORO kr 450 000 / / KORO til kunstkonsulent kr 300 000
Kunstkonsulenter: Grete Marstein og Kristin Sæterdal

Foto: Urszula Tarasiewicz, Ivan Brodey, Per Formo

Overordnet idé for kunstprosjektet:
• Kunst til Nord-Østerdal videregående skole og Tynset tannklinikk skal være tydelig og ha høy kunstnerisk kvalitet. Den skal gjenspeile Nord-Østerdalens identitet som en kreativ, innovativ og produktiv del av Hedmark fylke.
• Kunsten skal også kunne gi nye synsvinkler og nye tanker til brukerne av bygget
• Den skal også kunne berøre og engasjere følelsesmessig
• Kunsten skal kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år


Side 1 av 3
Izabela Żółcińska
Annika Oskarsson/Thomas Nordström
Per Formo
Katrine Giæver
Katrine Giæver
Side 2 av 3
Annika Oskarsson/Thomas Nordström
Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska
Side 3 av 3
Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska
Izabela Żółcińska
BØRSTAD IDRETTSPARK, HAMAR 2015

Arne Ingvaldsen: It`s possible


Byggherre: Hamar kommune
Finansiering: Byggherre 350 000
Kunstkonsulent: Dag SkedsmoFoto: Jiri Havran
Arne Ingvaldsen
Arne Ingvaldsen
Arne Ingvaldsen
Arne Ingvaldsen
BJØNNHAUG AVLASTNINGSSENTER, RINGSAKER 2015

Kunstner: Cathrine Kullberg: Venn i veggen - VenniByggherre: Ringsaker kommune
Finansiering: Byggherre kr 847 800
Kunstkonsulent: Esther Helén Slagsvold


Foto: Gunnar Klingwall, Jiri Havran

Overordnet idé for kunstprosjektet
Kunstprosjektet - alle kunstverkene - skal uttrykke at alle og alt er mer enn du ser og videre skape undring om hvordan ting henger sammen og evt er mulig å skape. Det skal formidle et barnlig uttrykk og videre at det i huset bor barn og unge med nedsatt funksjonsevne.Det er viktig for brukerne at all kunsten speiler at disse barna har utfordringer ikke alle barn har. Kunsten skal som helhet si noe om mestringsbehov og mestringsønsker; «Alle er mer enn du ser»

Side 1 av 2
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Side 2 av 2
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
Cathrine Kullberg: Venn i veggen - Venni
BRØTTUM SKOLE, RINGSAKER 2015

Cathrine Kullberg: Vidsyn

Trude Westby Nordmark: Kvisten

Anna Talbot: Stifinner

Innkjøp av grafiske blad av Kjell Bendiksen

Byggherre: Ringsaker kommune
Finansiering: Byggherre: 1 855 000 // KORO: kunstprosjekt 270 000 // KORO: til kunst-
konsulenter 300 000
Kunstkonsulenter: Kari Oline Øverseth, Annette Faltin

Overordnet idé for kunstprosjektet:
Ringsaker kommunes intensjon med kunsten er at den skal bli en levende og naturlig del av bygget. "Glede, inspirasjon og kunnskapsgåter" er stikkord kunstutvalget i Ringsaker kommune har samlet seg om. Siden dette er en skole for hele bygda, inkludert bibliotek og flerbrukshaøl vil nye Brøttum skole framstå som en hovedarena for bygds opplæring og kultur. Slik blir dette en svært viktig plasd for kunst i offentlig rom. Kunsten vil være med på å gi bygget særpreg, egenart og identitet samt en estetisk tilleggsdimensjon. Prosjektet var todelt. 1. del ble ferdigstilt i 2014, 2.del i 2015

Foto: Are Carlsen, Cathrine Kullberg, Kari Oline Øverseth
Side 1 av 2
Cathrine Kullberg: Vidsyn
Trude Westby Nordmark: Kvisten
Anna Talbot: Stifinner
Cathrine Kullberg: Vidsyn.Trude Westby Nordmark: Kvisten.
Cathrine Kullberg: Vidsyn
Side 2 av 2
 
Trude Westby Nordmark: Kvisten. Cathrine Kullberg: Vidsyn
Anna Talbot: Stifinner
Kjell Bendiksen, grafikk -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av