Kunstprosjekter 2016

LUNDBO BARNEHAGE, HAMAR 2016

Ingrid Torvund: Skjulte skapninger fra skogens indre

Overskytende beløp i kunstbudsjettet ble brukt til innkjøp av et akvarellmaleri av samme kunstner
Byggherre: Hamar kommune
Finansiering: Byggherre 365 000
Kunstkonsulent: Ola Sendstad

Foto: Jonas Mailand

Kunstutvalgets målsetting for kunstprosjektet:
Kunstutvalget ønsker et nytt samtidskunstprosjekt i den nye barnehagen på Lundbo. Barna er den viktigste målgruppen, og kunsten skal engasjere dem i ulike aldre. Kunstutvalget ser for seg et verk som barna kan leve seg inn i og som inspirerer til lek og fantasi.

-Disse hvite formene er symboler fra fantasien. De tilhører det mystiske og drømmende universet jeg arbeider med å bygge opp, sier Ingrid Torvund. Kunstneren har lagt til rette for at barna kan arbeide videre med formene og slik lage sitt eget kunstprosjekt .
Ingrid Torvund: Skjulte skapninger fra skogens indre
Ingrid Torvund: Skjulte skapninger fra skogens indre
Ingrid Torvund: Skjulte skapninger fra skogens indre
Ingrid Torvund: Skjulte skapninger fra skogens indre
Ingrid Torvund: Skjulte skapninger fra skogens indreMØRKVED SKOLE, RINGSAKER 2016

Aleksander Stav/Lars Skjelbreia: Lys Sky

Ståle Sørensen: Learning by doing

Innkjøp av frittstående verk fra 7 kunstnere fra Hedmark og Oppland

Byggherre: Ringsaker kommune
Finansiering: Byggherre kr 2 550 000
Kunstkonsulent: Esther Helén Slagsvold


Foto: Lars Skjelbreia, Ståle Sørensen, Dag Skedsmo, Vidar Koksvik

Overordnet idé for kunstprosjektet:
Kunstprosjektet som helhet skal tilføre bygget et særpreg som skaper tilhørighet og positivitet hos brukerne, og bidrar til profilering av skolens identitet. Det er ønskelig med samtidsaktuell og undrende kunstuttrykk. Temaer som identitet, tverrfaglighet, fremtid og samspill er stikkord som kan bygge opp under kunstneriske løsninger.
Side 1 av 3
Aleksander Stav & Lars Skjelbreia: Lys Sky
Aleksander Stav & Lars Skjelbreia: Lys Sky
Ståle Sørensen: Learning by doing
Ståle Sørensen: Learning by doing
Ståle Sørensen: Learning by doing
Side 2 av 3
Ståle Sørensen: Learning by doing
Ståle Sørensen: Learning by doing
Ståle Sørensen: Learning by doing
Aleksander Stav & Lars Skjelbreia: Lys Sky
Aleksander Stav & Lars Skjelbreia: Lys Sky
Side 3 av 3
Dag Skedsmo
Merete S. Bødtker
Vidar Koksvik


OTTESTAD UNGDOMSSKOLE, STANGE 2016

Øyvind Suul: Spill

Byggherre: Stange kommune


Finansiering: Byggherre kr 300 000
Kunstkonsulent: Esther Helén Slagsvold

Foto: Esther Helén Slagsvold
Øyvind Suul: Spill
Øyvind Suul: Spill
Øyvind Suul: Spill
ROLLSLØKKEN SKOLE, HAMAR 2016

Tonje Bøe Birkeland: The Characters Character #VI; Golette Grepp Mot Monte Rosa


Ny gymsal og forsamlingslokale. Kunsten kan også ses fra utsiden av skolen

Byggherre: Hamar kommune
Finansiering: Byggherre kr 333 000
Kunstkonsulent: Ola Sendstad

Foto: Tonje Bøe Birkeland

Tonje Bøe Birkeland:
Prosjektet THE CHARACTERS har formet mitt kunstnerskap siden 2008. På ekspedisjon iscenesettes kvinnelige eventyrere i Ukjent Territorium, gjennom fotografi, tekst og innsamling av historisk materiale og objekter. Golette Grepp er karakter # VI i serien. Golette Grepp (1865-1950), lærer og eventyrer, vokser opp på en husmannsplass utenfor Hamar. I 1884 får Golettes familie et postkort fra fetteren, ingeniør Gunnar Grepp, som arbeider med jernbanekonstruksjon i Sveits. Fotografiet på forsiden av kortet - et bilde tatt av Monte Rosa av fotograf Adolphe Braun - gir Golette en drøm. Hun vil gå inn i det fotografiet.
Tonje Bøe Birkeland
Tonje Bøe Birkeland
 
Tonje Bøe Birkeland
Tonje Bøe Birkeland
SØBAKKEN SKOLE, ELVERUM 2016

Kunstner: Petter Alexander Hepsø. Tittel: Dyret, jeg


Byggherre: Elverum kommune
Finansiering: Byggherre kr 400 000
Kunstkonsulent: Inga Blix

Foto: Petter A. HepsøKunstprosjektet Dyret, jeg er blitt til i samarbeid med elever fra 5. trinn. Elevene deltok i en workshop med kunstneren der de skulle tegne seg selv som dyr. Disse tegningene ble brukt som inspirasjon i arbeidet med skulpturene.
Petter Alexander Hepsø. Inngangsparti
Petter Alexander Hepsø. Trappegang/adm.
Petter Alexander Hepsø. Elevarbeid
Petter Alexander Hepsø. Trappegang/adm.
Petter Alexander Hepsø. TrappegangFINSALHAGEN OMSORGSENTER, HAMAR 2016

Britt Smelvær: RGB-Led og Prøysen

Eline Mugaas: Lyset i treet og Skyggene sover i gresset

Inga Blix: Ei vise

Innkjøp av frittstående verk av Inga Blix

Kunstkonsulent: Runa Boger
Byggherre: Hamar kommune
Finansiering: Byggherre kr 1 600 000

Foto: Britt Smelvær, Eline Mugaas, Tobias Nordvik

Overordnet idé for kunstprosjektet:
Kunsten bør ha en trivselsskapende og kommunikativ rolle i forhold til en brukergruppe som har levd et langt liv med ulik livserfaring. Siden dette er et sykehjem, ønsker vi at kunsten skal være sanselig, fargerik og visuell med tanke på stimulanse for den eldre brukergruppen. Det er en forutsetning at kunsten i størst mulig grad fokuserer på brukerne av bygget og knyttes til de deler av bygget som er allment tilgjengelig.
Side 1 av 2
Britt Smelvær: RGB-Led og Prøysen
Eline Mugaas: Skyggene sover i gresset
Eline Mugaas: Lyset i treet
Inga Blix: Ei vise
Inga Blix
Side 2 av 2
Britt Smelvær: RGB-Led og Prøysen
Britt Smelvær: RGB-Led og Prøysen

 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av