KUNSTKONSULENTER

RSU engasjerer kunstkonsulenter til de fleste av sine prosjekter. Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig bakgrunn, og har som oppgave å sikre den kunstneriske kvaliteten i prosjektene.


KORO har et eget register over kunstkonsulenter, sitt «nettverk av kunstfaglige rådgivere og kuratorer». Her kan man søke opp konsulenter med tilhørighet i Hedmark. Dette nettverket er en viktig faglig ressurs for RSU så vel som KORO, og det kan også benyttes av andre offentlige og private oppdragsgivere ved utlysing av oppdrag.

KORO arrangerer kurs, ideverksted og seminarer for kunstkonsulenter både i og utenfor nettverket. For kunstnere eller andre med kunstfaglig kompetanse som ønsker å jobbe som kunstkonsulenter arrangerer KORO introduksjonskurs. Her lærer man om arbeid i KOROs prosjekter og i kunstprosjekter og kunstutvalg mer generelt. Mer informasjon om kunstkonsulentens rolle og kommende kurs finnes på KOROs hjemmeside

Bildet viser Ståle Sørensens Learning by doing, et av kunstprosjektene ved Mørkved skole i Ringsaker, 2016. Kunstkonsulent: Esther Helén Slagsvold


 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av