RSU, KUNSTBANKEN

RSU er et rådgivende og godkjennende utvalg for kunstplaner i Hedmark fylke, og består av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt.

RSU Hedmark består av:
 • Tone Fremming, Arktitektforeningen
 • Yngvild Fagerheim, Bildende Kunstnere Hedmark
 • Bodil L. Buchacz, Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ)
 • vara Esther Helén Slagsvold (NKØ)
RSU skal:
 • Oppnevne kunstkonsulenter i alle fylkeskommunale og kommunale prosjekter der Kunst i offentlige rom (KORO, tidligere Utsmykkingsfondet for offentlige bygg) har gitt tilskudd.
 • Godkjenne kunstplaner og ha det kunstneriske ansvaret i fylkeskommunale og kommunale kunstprosjekter.
I statlige kunstprosjekter kan RSU oppnevne kunstkonsulenter etter henvendelse fra KORO. RSU har bygd opp et lysbildearkiv og dokumentert alle kunstprosjekter i Hedmark.
RSU har ansvar for å:
 • oppnevne kunstnerisk konsulent for kunstprosjektet
 • orientere KORO og oppdragsgiver om oppnevningen
 • være faglig kontaktorgan for det lokale kunstutvalget under arbeidet med kunstplanen
 • godkjenne kunstplaner og konkurranseprogram. Dersom kunstplanen ikke kan godkjennes i sin helhet, skal RSU innhente omarbeidet forslag fra den lokale kunstkomiteen
 • avgjøre dissenser om kunstplanen i den lokale kunstkomiteen
 • gi skriftlig beskjed til det lokale kunstutvalg og KORO når kunstplanen og eventuelle konkurranseprogram er godkjent. Vedlegge kunstplan og budsjett til KORO
RSU oppnevner kunstkonsulenter til det lokale kunstutvalget som normalt er slik sammensatt:
 • byggets arkitekt
 • en representant for byggherre
 • en representant fra brukerne
 • en billedkunstner/kunst- håndverker
RSU godkjenner den endelige kunstplanen, og har det overordnede kunstneriske ansvaret i kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter.


 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av