ANSATTE OG STYRE

Ingrid Blekastad, direktør. 100 % stilling

Tlf: 922 18 343 // ingrid.blekastad@kunstbanken.no

Blekastad startet som direktør i Kunstbanken i 2000. Hun har ansvar for den daglige ledelsen av Kunstbanken og er kunstfaglig leder. Hun sitter også i styret for ulike nettverk og stiftelser. Hun har hovedfag i kunsthistorie fra Universitet i Bergen samt støttefagene historie og norsk. I 2009 avla hun eksamen i halvårsenhet i organisasjon og ledelse. Blekastad har 11 års praksis som konservator fra Lillehammer Kunstmuseum. Blekastad har også undervist 15 år i nyere kunsthistorie ved Høgskolen i Lillehammer.

Brit Anne Botheim, seniorrådgiver. 100 % stilling

Tlf: 974 38 135 // brit.botheim@kunstbanken.no

Botheim var daglig leder for Hedmark Kunstnersenter fra 1985 og fram til etableiringen av Kunstbanken i 1996. Hun er kurator, prosjektleder, koordinator og produsent for utstillinger og andre prosjekter og arbeider med kunstprosjekter i offentlige rom, inkludert utvikling, styrking av området og informasjon om ordningen. Hun har bistått Zambia National Visual Arts Council i institusjonsutvikling, finansiert av NORAD og UD. Botheim har mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med hovedoppgave om ordningen for kunst i offentlige rom. I graden inngår kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, samt kunstteori og kunstpolitikk fra Universitetet i Maastricht. I tillegg har hun studier ved Bedriftsøkonomisk Institutt (BI).

Inger Lise Libakken, formidlingsleder. 100 % stilling

Tlf 974 34 813 // inger.lise.libakken@kunstbanken.no

Libakken har vært ansatt i Kunstbanken siden 2003. Hun er kurator, prosjektleder, koordinator og produsent med budsjettansvar for vandreutstillinger og formidlingsopplegg for barn, unge og voksne lokalt og desentralisert. Viktige samarbeidspartnere er Turnéorganisasjon for Hedmark, Hamar kommune og øvrige kommuner i fylket, skoler og lærere. Libakken har hovedfag i tekstilt kunsthåndverk fra Kunsthøgskolen i Bergen, Praktisk-pedagogisk utdanning fra HiO og grunnfag i kunsthistorie fra UiB. Hun er lektor med opprykk og har undervist 5 år i videregående skole. Libakken har vært hovedlærer for og undervist ved studium i Grafisk design (MI).

Anja Christina Granbakken, butikk- og resepsjonsansvarlig.
Tlf 974 32 360 // kunstbutikken@kunstbanken.no

Anja Christina Granbakken har vært ansatt i Kunstbanken fra 2012 og har nå det daglige ansvaret for kunstbutikken, kommisjonssalg og salg fra utstillinger. Granbakken har tidligere arbeidet hos Galleri Zink på Lillehammer. Hun har også jobbet med en rekke kulturarrangementer og -prosjekter. Granbakken har bachelorgrad i kunsthistorie fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og Universitetet i Oslo med fordypning i bevaring og gjenstandskunnskap, samt bachelorgrad i kulturprosjektledelse fra Høgskolen i Lillehammer med fordypning i kunsthistorie.

Knut Nesheim, utstillingskoordinator. 70 % stilling

Tlf: 974 35 906 // knut.nesheim@kunstbanken.no

Nesheim har arbeidet i Kunstbanken siden 2004 og har sitt virke på flere områder - han har ansvaret for logistikk, tilrettelegging og montering av utstillinger, ansvar for fylkeshusutstillingene og for kontakten med ulike samarbeidspartnere (festivaler ol). Dessuten med i tilrettelegging av produksjoner og formidlingsopplegg for desentralisert bruk. Nesheim er lærer (adjunkt m opprykk) og har i tillegg grunnfag kunsthistorie (UiO) og ettårig Kulturstudium (HiT). Han har undervist 10 år i samfunnsfag i vgs og har bl a to års erfaring fra pedagogisk tilrettelegging og gjennomføring av omvisninger for skolene på Skogbruksmuseet

Unni Rosenlund, kontormedarbeider. 50 % stilling

Tlf 974 82 966 // unni.rosenlund@kunstbanken.no

Rosenlund har vært ansatt i Kunstbanken siden 2009 og har en lang rekke oppgaver knyttet til fakturering, lønn, honorarer, regnskap, innkjøp og annonsering. Rosenlund har arbeidet 12 år hos butikkinnredningsfirmaet Innredning&Design Hamar AS. Der jobber hun som daglig leder, med ansvar for regnskap, lønninger, tilbud, ordre og fakturering (herunder også kundekontakt og salg). I tillegg har hun jobbet 16 år som salgssekretær i ulike firmaer. Hun har grunnkurs markedsføring og NKS Bedriftslederskolen, økonomisk styring og bedriftsøkonomi.

Aase Marie Brun, vikar. 60 % stilling

Tlf 974 72 862 // aase.marie.brun@kunstbanken.no

Aase Marie Brun har vært tilknyttet Kunstbanken i ulike prosjektstillinger og vikariater siden 1990. For tiden arbeider hun som vikar for Birgitte Lie. Brun vil blant annet ha ansvaret for gjennomføring av Østlandsutstillingen 2014 og for Kunstbankens årsmelding 2013. Aase Marie Brun har bred erfaring som kunstkonsulent, kurator og prosjektledelse. Hun har diplom i tekstilt kunsthåndverkl fra SHKS (Kunsthøgskolen i Oslo).

Helgevakter i kunstbutikken


Kunstbutikken har knyttet til seg faste helgevakter, som alle har kunstteoretisk og/eller kunstfaglig utdanning på høgskole/universitetsnivå. Kunstbankens ønske er at besøkende, øvrig publikum og samarbeidspartnere erfarer at de møter et høyt kompetent personale i alle virksomhetens ledd og på alle arbeidsområder.

Helgevakter i kunstbutikken: Andreas Trollvik // tlf 62 54 22 60 // kunstbutikken@kunstbanken.no

Regnskap: Kolstad Regnskapsbyrå

Revisjon: Sandberg revisjon & rådgivningBildet er fra Ola Enstads utstilling i Kunstbanken, 2013STYRET:


Stiftelsen ledes av et styre bestående av 5 representanter, 1 oppnevnt av Bildende Kunstnere Hedmark, 1 oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Øst Norge, 2 oppnevnt av Hedmark Fylkeskommune og 1 oppnevnt i fellesskap av organisasjonene og fylkeskommunen. Representantene velges med personlig vararepresentanter. Styret er vedtaksført når minst 3 representanter er til stede. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. I tillegg sitter 1 representant oppnevnt av de ansatte i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. Denne representanten velges med personlig vararepresentant for 2 år og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Bjørn Jarle Rødberg-Larsen, styreleder. Oppnevnt av Hedmark fylkeskommune
Personlig vara: Christian Haugen

Vidar Koksvik. Oppnevnt av Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge.
Personlig vara: Bodil Skipnes

Anne Bekkelund, oppnevnt av Bildende Kunstnere hedmark
Personlig vara: Morten Magnus

Eli Skoland, oppnevnt av Hedmark fylkeskommune
Personlig vara: Hege Jensen

Sverre Bjørnstad, oppnevnt i felleskap av organisasjonene og fylkeskommunen
Personlig vara: Gunn Strømsøyen Hvamstad

Inger Lise Libakken, oppnevnt av de ansatte
Personlig vara: Anja Granbakken

Direktør for Kunstbanken Hedmark kunstsenter, Ingrid Blekastad, er sekretær for styret.


 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av