HISTORIKK

 Et lite tilbakeblikk
Stiftelsen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ble opprettet i 1996 og er en videreføring av Hedmark Kunstnersenter. Kunstnersenteret ble etablert i 1981 av kunstnerorganisasjonene i Hedmark. Tilholdssted var den gang 1. etasje i Kirkebakken nr 12.

Fram til 1986 ble Kunstnersenteret drevet på dugnadsbasis av kunstnerne selv. I 1986 kom alle kunstnersentrene på statsbudsjettet og en daglig leder ble ansatt. Dette var et resultat av høy fagpolitisk aktivitet på 70-tallet, kunstneraksjonen i 74 og flere stortingsmedlinger, blant annet den såkalte 'kunstnermeldingen'.

I 1989 fikk kunstnersenteret overta hovedbygningen på Storhamar gård på Domkirkeodden av Hamar kommune. Senteret hadde 1,7 årsverk.

I 1996 ble Hedmark Kunstnesenter nedlagt i sin daværende form og den nye institusjonen Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ble stiftet med Hedmark fylkeskommune som en av stifterne. Dette samarbeidet mellom kunstnerorganisasjonene og det offentlige gjør institusjonen unik organisasjonsmessig i landssammenheng.

Sommeren 1997 flyttet virksomheten inn i den tidligere Norges Bank-bygningen. Norges Bank var tilpasset formålet gjennom et 1. byggetrinn hvor Finn Utengen var arkitekt. Andre byggetrinn med blant annet nytt tilbygg, sto  ferdig våren 2003. Arkitekt var Hamar-firmaet Anderssen + Fremming.


Historikk

 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av