PERFORMANCEFESTIVAL 05. - 07.11 2004

Performancehelg i Kunstbanken
Kunstbanken vil gjenta suksessen fra i fjor med en helg viet performance.
14 performancekunstnere fra Norge og Sverige vil vise performancer fra fredag til søndag.
Fredag 5.11

1400-1900
Robert Connolly: The Theory and Practice of Performance Art.
En 5 timers non-stop forelesning om performancens historie utført som en performance.

1900-2000
Ellen Johannesen: Praying Room

1400-2000
Videoer:
Kjartan Slettemark. Filmen om Kjartan (video 30 min)
Jenny Grönvall: I wonder You (video 20 min)

Lørdag 6.11

1300-1500
Kate Pendry: Heksa. For barn under 11 år

1300-1430
Catti Brandelius: Profesora (30-40 min)
Tina Mareen Buddeberg: OpusPingpetupong Nr. 1 (10min)
Jenny Grönvall: I Wonder About (20min)

1500-1600
Vanna Bowles og Robert Johansson: Mera kropp (15 min)

Rogie Asgari Torvund: Avkledningen (10 minutter)

Bjørn Sverre Kristensen: 5 deler Hit-and-run-Art (ca 5 minutter hver)

Tori Wrånes: Rødt svelg (10 minutter)

Hele dagen Kjetil Skøien: Gimme Gimme Gimme
Videoer med Kjartan Slettemark og Jenny Grönvall

1800-2100
Sara Lundén: I Took Hormones to Become a Man. En marantonkonsert med egenskrevne sanger og flygel. Foto: If Anyone Tried Hard Enough.


Søndag 7.11

1300-1600
Kate Pendry: An Evening of rape by Johnny Johnson.
(3 timer, publikum kan komme og gå)

1400-1430
Bjørn Sverre Kristensen: Hit-and-run-Art

Tina Mareen Buddeberg: Opus Pingpetupong Nr. 1 (10min)

Sara Lundén: (6-7 minutter)

1200-1700
Videoer med Kjartan Slettemark og Jenny Grönvall


Kort om deltagerne:

Vanna Bowles (f.1974) og Robert Johansson (f.1977) viser "Mera kropp", en lek med menneskets engstelige forhold til kropp og skapelse. De vil sammen med ti skolebarn gjennomføre en malerisk, rytmisk sportsgymnastikk, der glede, kaos, disiplin og utilstrekkelighet avløser hverandre.

Catti Brandelius (f. 1971) har i høst skapt et nytt alter ego ved navn Profesora. Profesora er feminist og folkeopplyser, og har spesielt hengt seg opp i den lave andelen kvinner i ledende stillinger som professorer ved universiteter og høyskoler. www.missuniversum.nu

Tina Mareen Buddeberg (f. 1958) vil i performancen "Opus Pingpetupong Nr. 1" lytte til nåtidens lyder gjennom en lytteinstallasjon og formidle det hun hører til publikum.

Robert Connolly vil ved hjelp av tekniske hjelpemidler gi oss en 5-timers forelesning kalt "The Theory and Practice of Performance Art". Den omhandler performancens historie fra 1900 til i dag og Connolly som er Fluxuskunstner framføres forelesningen som en performance.

Jenny Grönvall (f. 1973) deltar med performancen "I Wonder About" som er en teoretisk forelesning om kroppen som objekt og en refleksjon over menneskets masochistiske tendenser og performancekunst. www.trailerheart.org

Ellen Johannesen (f. 1965) viser sin installasjon "Praying Room". Den er inspirert av små kapeller eller "Praying Rooms" for meditasjon og bønn, som man finner på flyplasser verden over. I en slags dans uten bevegelse vil Johannesen kledd som Jomfru Maria, utforske hva som energimessig kan formidles mellom publikum og utøver.

Bjørn Sverre Kristensen (f. 1954) vil i Kunstbanken gjøre en rekke femminutters musikk-performancer i serien "Hit-and-run-art" med titler som "Serenader fra det indre rom", "Regndans", "La vie, la mére, etc.." og "Abu Ghraib" m.m.

Sara Lundén (f. 1970) viser maraton-performancen "I Took Hormones to Become a Man", der hun i en konsertversjon framfører alle sine selvkomponerte sanger i kronologisk rekkefølge, akkompagnert av flygel. www.saralunden.com

Kate Pendry (f. 1965) deltar med det mannlige motstykket til Marilyn Monroe i forestillingen "An Evening of rape by Johnny Johnson". Johnny Johnson er en kul, forekommende og heteroseksuell mann som vet alt om kvinner og kampen mellom kjønnene. Han liker ikke feminister. Pendry arbeider med en type åpen forestilling hvor publikum kan komme og gå som de vil i løpet av de tre timene forestillingen varer.

Kate Pendry's performance "Heksa" er en forestilling for barn opp til 11 år, voksne har ingen adgang. Hvert barn må betale en krone for å komme inn i heksas hule. Hva som skjer der er en hemmelighet mellom barnet og heksa. Pendry lover imidlertid at det blir en rar og magisk opplevelse.

Kjetil Skøien (f. 1952) viser i Kunstbanken og utenfor på gaten performancen "Gimme Gimme Gimme". En performance om tigging, som henter sin tittel fra ABBA hiten ved samme navn.

Kjartan Slettemark (f. 1932) er representert ved Jan Hornes dokumentar "Filmen om Kjartan". Den omhandler Slettemarks sterkt politisk engasjerte bilder, aksjoner og performancer fra 1965 til slutten av 1970-tallet.

Tori Wrånes (f. 1978) arbeider i performancen "Rødt Svelg" med lyd i rom. Gjennom grafisk notasjon oversetter hun former og tegn til lyd, og utfordrer dynamikken og mulighetene i sin egen stemme, idet hun forsker i grensen mellom snakk og sang.

Roghie Asgari Torvund (f. 1960) viser performancen "Avkledningen", som er konstruert rundt morens opplevelser i møte med Heathrow Airport i London. Det er et sanselig møte og en poetisk reise gjennom frykt.

 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av