PERFORMANCEFESTIVAL 26.-28. OKTOBER 2007


 Årets performancefestival med norske og finske performancekunstnere. De finske kunstnerne er valgt ut i samarbeid med Finlands museum for samtidskunst, KIASMA. Festivalen viser både enkeltbidrag av billedkunstnere og forestillinger av grupper på opp til syv personer. Tilsammen er det 12 ulike opptredener/forestillinger i løpet av helga samt et seminar om formidlingen av Nordisk performancekunst. Hele fredag skal finske Irma Optimist lede en workshop.

Kunstnere som deltar er Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård og Ingri Fiksdal, Tomas Håkki Eriksson, Maija Hirvanen, Essi Kausalainen, Ruben Knutsen, Elisabeth Mathisen, Maus&Orlovski (gruppe), Oblivia (gruppe), Irma Optimist, Pilvi Porkola, Roghie Asgari Torvund, Roi Vaara og Juha Valkeapää. Det vises også videodokumentasjon av John Øivind Eggesbø, Baktruppen og Verdensteateret.
Kunstbanken samarbeider i år med museet for samtidskunst Kiasma i Helsingfors. I årets program blir det lagt vekt på finsk performance i tillegg til noen norske bidrag. Performance-festivalen har blitt en årlig begivenhet og et viktig møtested for denne kunstformen. Årets festival vil bli den femte i rekken.
Roi Vaara


Irma OptimistJuha Valkeapää


Tuija Kokkonen


Oblivia

Maija Hirvanen


Essi Kausalainen
Tomas Håkki Eriksson


Roghie Asgari Torvund
Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård og Ingrid Fiksdal

Elisabeth Mathisen

PROGRAM

Roi Vaara (f. 1953. Finland) er født i Norge av finske foreldre, men har vokst opp og er bosatt i Helsinki. Han har markert seg internasjonalt med sine visuelt spennende performancer. Hans kritiske holdning til kunstbransjen og dens ensidige fokus på gallerier og museer, uttrykker han ved å forvandle seg til levende kunstverk som forvirrer folk og tvinger dem til å stille spørsmål. Performancen White man (Helsinki 1983) der han passerer det hvite hus dekket av hvit farge, regnes som en klassiker innenfor feltet. Han er svært produktiv og har skapt mer enn 300 forskjellige performancer siden 1982. For sitt arbeid har han mottatt en rekke priser. Vaara er leder for Exit festivalen og medlem av Black Market International og the International Performance Art Network.

Roi Vaara (b. 1953. Finland) was born in Norway of Finnish parents, but was brought up in Helsinki where he now lives. He has made a name for himself internationally through visually exciting performances. By transforming himself into a living piece of art, he confuses people and forces them to ask questions. His work holds a critique towards the art business and its one-sided focus on galleries and museums. The performance White man (Helsinki 1983), where he walks past the White House clad in white, is considered a classic in the field. Vaara is very productive and has created more than 300 different performances since 1982. He has received a number of prizes for his work. Vaara is head of the Exit Festival and a member of Black Market International and the International Performance Art Network.Irma Optimist (f. 1952. Finland) har i en årrekke vært en markant skikkelse innenfor finsk performance. Hun har tatt etternavnet Optimist som en motpol til det finske tungsinnet, og har siden 1989 reist verden rundt og gjort over 160 performancer. Hun er professor i matematikk med kaos teori som sitt felt. Ved bruk av sin optimistiske matematikk vender hun tilbake til symboler for mat, kjærlighet og seksualitet. Hun kombinerer feminisme med abstrakt matematikk og absurd humor, med den hensikt å stille spørsmål ved den vitenskapelige logikken. Irma Optimist leder performancescenen LÀ BAS i Helsingfors.

Irma Optimist (b. 1952. Finland) has for a number of years been a prominent figure in Finnish performance. She has adopted Optimist as a last name to counterbalance the Finnish melancholy, and since 1989 she has travelled the world and made over 160 performances. She is a professor of mathematics, specialising in chaos theory. Through her optimistic maths, she explores symbols of food, love and sexuality. In order to question the scientific logic, she combines feminism with abstract mathematics and absurd humour. Irma Optimist is the head of the performance scene LÀ BAS in Helsinki.Juha Valkeapää (f. 1967. Finland) har stemmen som sitt hovedinstrument og tematiserer menneskets hverdag i sitt arbeid. Han gjør tre slags performancer; rene vokalstykker, historier med ord og tverrfaglige arbeider. Ideen til performancen Silence fikk han fra tegneserien Silence av belgieren Didier Comés. Hovedpersonen Silence er stum, og Comés verden er mystisk og bokstavelig talt svart og hvit. Valkeapää bruker stemmen i sin framstilling av hjemløse og nattevakters bo og arbeidssituasjon. Disse menneskene som enten lever eller arbeider mellom det synlige og det usynlige samfunn. Silence hadde premiere ved Forum Box, Helsinki i februar 2007. Valkeapää har gjort 500 performancer av 120 forskjellige arbeider i 24 land siden 1993. Hans produksjon består av både solo- og gruppeproduksjoner innenfor performance, teater, musikk og dans.

Juha Valkeapää (b. 1967. Finland) uses his voice as a main instrument when he portrays everyday life. He has three types of performances: purely vocal ones, histories with words, and interdisciplinary work. The inspiration for his performance Silence, was taken from the cartoon "silence" by the Belgian Didier Comés. The protagonist Silence is dumb and Comés' world is mysterious and literally black and white. Valkeapää uses his voice to portray the living and working conditions of the homeless and the night watchmen, people who either live or work somewhere in the sphere between the visible and invisible society. Silence premiered at Forum Box, Helsinki in February 2007. Since 1993, Valkeapää has created 500 performances of 120 different works in 24 countries. His work comprises solo and group productions in the fields of performance, theatre, music and dance.


Tuija Kokkonen og Maus&Orlovski (Finland). Maus&Orlovski er et skiftende ensemble bestående av sju personer. Tuija Kokkonen er leder og regissør og medlemmene kommer fra forskjellige disipliner innenfor kunst. Grensen mellom kunnskap og fantasi er utgangspunktet for performancen Mr Nilsson-I memo of time. Den handler om vårt forhold til dyr, død og fiksjon, og er første del av en ny serie performancer Memos of time av Tuija Kokkonen og Maus&Orlovski. Ensemblet har tidligere produsert to arbeider; Maus and Orlovski - Memos of Love in the City (tre teater performancer og et hørespill i Helsinki, våren 1997) og Catchment Area - Memos of Freedom (tre performancer ved Kiasma i 1999-2003). Følgende kunstnere deltar; skuespillerneTanja-Lotta Räikkä, Robin Svartström og Tuire Tuomisto, lyd designer Miikka Ahlman, lys designer Tomi Suovankoskii, visuell designer Kaisa Illukka. Videoene som brukes i performancen er skapt av billed- og performance kunstnerne Terike Haapoja og Kaisa Illukka. Forestillingen har Norgespremiere på festivalen. Den vises i samarbeid med Hedmark Teater og Teaterhuset Avant Garden.

Tuija Kokkonen and Maus&Orlovski (Finland) Maus&Orlovski is a changeable, seven-person strong ensemble of which Tuija Kokkonen is the head and stage director. The members are drawn from various disciplines within the arts. The point of departure for the performance Mr Nilsson-I memo of time, is the line between knowledge and imagination. It examines our relationship with animals, death and fiction, and constitutes the first part of a new series of performances called Memos of time by Tuija Kokkonen and Maus&Orlovski. The ensemble has already produced two works: Maus and Orlovski - Memos of Love in the City (three theatre performances and a radio play, in spring 1997) and Catchment Area - Memos of Freedom (three performances at Kiasma in 1999-2003). The following artists participate: Tanja-Lotta Räikkä, Robin Svartström and Tuire Tuomisto (actors), Miikka Ahlman (sound designer), Tomi Suovankoskii (lighting designer), and Kaisa Illukka (visual designer). The videos used in the performance are made by the visual and performance artists Terike Haapoja og Kaisa Illukka.


Oblivia (Finland): Performance gruppa Oblivia består av fem personer og deres neste prosjekt Everything You Say Will Become Dust Anyway har premiere ved Kiasma Teater i August-September 2007. Den handler om fem statister som befinner seg i et ukjent epos. De beveger seg fra scene til scene og spiller ut bakgrunnshandlingen. Deres lille men nødvendige bidrag er i ferd med å folde seg ut og røper deres plass i en større sammenheng. Gjennom deres omhyggelige kartlegging av rommet samt stille opptreden, møter vi det episke omfang av livet selv. Oblivia er et internasjonalt kompani som ble etablert i Helsinki i 2000. Deres kollektivt planlagte, tverrfaglige og minimalistiske performancer forener grensene mellom flere kunstformer og nasjonaliter. Medlemmene har bakgrunn fra performance kunst, musikk, dans og teori. Kompaniet består av Lucy Cash (UK), Timo Fredriksson (FIN), Magnus Logi Kristinsson (ISL), Anna Krzystek (UK) og Annika Tudeer (FIN).

Oblivia (Finland): The performance group Oblivia consists of five artists whose next project, Everything You Say Will Become Dust Anyway, premiers at Kiasma Theatre in August-September 2007.
It is about a group of five extras who discover that they are part of an unfamiliar epos. They move from scene to scene, and act out the background plot. Their small but indispensable contribution gradually unfolds to reveal their place in a larger context. Through a painstaking mapping of the room combined with their silent performance, we encounter the epic scope of life itself. Oblivia was established in Helsinki in 2000. Its interdisciplinary, minimalist performances bring together diverse nationalities and forms of art, including music, dance and theory. The group comprises Lucy Cash (UK), Timo Fredriksson (FIN), Magnus Logi Kristinsson (ISL), Anna Krzystek (UK) and Annika Tudeer (FIN).


Pilvi Porkola (f. 1972. Finland) er performance kunstner, regissør og forsker bosatt i Helsinki. How To Be A Performance Artist? er en forelesningsperformance som tar for seg spørsmål knyttet til hva det betyr å skape en performance. Hun reflekterer over hvordan man skal forholde seg til virkeligheten og tradisjon. Porkola er medlem av Reality Research Center og er en av senterets ledere i 2007. Hennes performancer er vist i Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

Pilvi Porkola (b. 1972. Finland) is a Helsinki-based performance artist, director and researcher. How To Be A Performance Artist? is a performance lecture devoted to questioning what it means to create a performance. She reflects on how to relate to reality and tradition. Porkola is a member of Reality Research Center and is one of the centre's leaders in 2007. Her performances have been shown in Finland, Sweden, Denmark and Germany.

Maija Hirvanen (f. 1977. Finland) viser performancen Being Greta. Hun er performancekunstner og koreograf og arbeider i skjæringspunktet mellom dans, billedkunst og tekst. Hennes interessefelt er forholdet mellom kunst og ulike trossystemer. Hirvanen publiserer artikler og kritikker om samtidskunst, dans og performance. Hennes arbeid har vært vist i Euorpa og Finland siden 1999.

Maija Hirvanen (b. 1977. Finland), is a performance artist as well as a choreographer, and presents the performance Being Greta. She works at the intersection between dance, visual arts and text, her field of interest being the relationship between art and different belief systems. In addition to doing performances, Hirvanen publishes articles and critiques on contemporary art, dance and performance, and her work has been shown throughout Europe and Finland since 1999.

Essi Kausalainen (f. 1979. Finland) betrakter kunst som en måte å uttrykke livets galskap. Hun baserer arbeidet sitt på personlige opplevelser, følelser og intuisjon. Gjennom studier av grensene mellom det offentlige og det private, observerer hun de kulturelle strukturene i og rundt oss.

Essi Kausalainen (b. 1979. Finland) observes art as a way of expressing the madness of life, based on her own personal experiences, feelings and intuition. Through studying the borderline between the public and the private spheres, she observes cultural structures both in and around us.

Tomas Håkki Eriksson (f. 1975. Sverige) er billedkunstner og designer. I samarbeid med kunstnerne Bjørn-Kowalski Hansen og Mats Stenslet har han etablert merkevaren HåkkiTM. De produserer blant annet t-skjorter med sære meldinger, som markedsføres gjennom Eriksson. Merkevaren var på listen over en av verdens femti mest interessante kunstprosjekter i Contemporary annual 2006. Tomas bor i hjembygda Lungaverk i Sverige. I performancen "HÅKKI - the power of glesbygd" har han samlet historier fra bygdefolket i Norrland. Han reiser også i Trøndelag med husvogna for å samle historier.

Tomas Håkki Eriksson (b. 1975. Sweden) is a visual artist and designer who, in cooperation with the artists Bjørn-Kowalski Hansen and Mats Stenslet, has established the HåkkiTM brand. Marketed by Eriksson, they make T-shirts with strange designs and slogans. The brand appeared on the list of the fifty most interesting art projects in the Contemporary annual 2006. Tomas lives in his native village Lungaverk in Sweden. In "HÅKKI - the power of glesbygd" he has collected stories from small-town/village life in Norrland. He also travels around Trøndelag in his camper van, collecting stories along the way.

Roghie Asgari Torvund (f. 1960. Norge) er født i Iran, men bosatt i Norge. Hun har bakgrunn fra gateteater i Iran på slutten av 70-tallet, og gjør sterke performancer med politisk innhold. Torvund deltok med performancene Avkledning i 2004 og Avreagering i 2005 som tok utgangspunkt i hennes bakgrunn fra to hjemland.

Roghie Asgari Torvund (b. 1960. Norway) was born in Iran, but lives in Norway. She performed street theatre in Iran at the end of the 1970s, and her powerful performances have a distinct political message. In 2004 and 2005, Torvund took part with the performances Exposed and Abreaction respectively, both of which used her background from the two countries as a point of departure.


Ruben Knutsen (f. 1952. Norge) er billedkunstner og bosatt i Hamar. Alburom er hans første performance i Kunstbanken. Variasjoner av denne har han utført bl.a. i Braziers, England. Performancen er interaktiv og involverer publikum på en nær og direkte måte uten å være påtrengende. Sammen med sine medarbeidere registrerer han små og egenartede detaljer ved en kroppsdel vi vanligvis ikke ofrer særlig oppmerksomhet. Ruben Knutsen (b. 1952. Norway) lives in Hamar, where he predominantly works with installations.


Thora Dolven Balke, Ingvild Langgård og Ingrid Fiksdal viser I wanna be loved by you. Performancen er en overraskende versjon av sangen som ble kjent gjennom Marilyn Monroe. Den framføres sammen med en baklengs striptease. Forestillingen retter et kritisk blikk på hvordan kvinner gjør seg seksuelt attraktive for menn.

Thora Dolven Balke (b. 1982. Norway), Ingvild Langgård and Ingri Fiksdal are performing I wanna be loved by you. This is a surprising version of the song made famous by Marilyn Monroe, and it is performed as a reverse striptease. It takes a critical stand on how women make themselves sexually attractive to men.


Elisabeth Mathisen (Norge) inviterer publikum til å ta med seg personlige eiendeler som brev eller fotografier. Disse representerer personlige historier som skal festes på hennes kjole og sammen skape en felles historie. Gjennom interaksjonen med publikum oppstår en kommunikasjon uavhengig av de besøkenes kulturelle og språklige bakgrunn.

Elisabeth Mathisen (b. 1961. Norway) invites the audience to bring personal belongings, such as letters or photographs that represent personal stories. These are to be fastened to her dress where they together will create a new, combined story. This interaction with the audience brings about a communication, which is independent of the onlookers' cultural and linguistic background.


DOKUMENTASJONSVIDEOER

John Øivind Eggesbø (f. 1967. Norge) er billedkunstner bosatt i Stavanger. Han er kjent for sine billedtette og sterke performancer. Kunstbanken ønsker å vise videodokumentasjon av performancen "Given Birth" fra 1999 hvor Eggesbø oppholder seg i et svømmebasseng med åler.

John Øivind Eggesbø (b. 1967. Norway) is a Stavanger-based visual artist known for his graphic and powerful performances. Kunstbanken shows a video documentation of his performance "In Swimming pool with 100 eels"

Baktruppen (Norge) er en internasjonalt anerkjent teatertrupp som har eksistert siden 1986. Truppen fyller til sammen funksjonene i et teater og består av skuespillere, komponister, forfattere, billedkunstnere, scenografer og sceneteknikere. Kunstbanken viser video av performancen DO&UNDO som de framførte i Kunstbanken i 2003.

Baktruppen (Norway) is an internationally renowned theatre group that was established in 1986. The group consists of actors, composers, writers, artists, scenographers and stage technicians. Kunstbanken shows a video of the performance DO&UNDO, which they performed at Kunstbanken in 2003.

Verdensteateret (Norge) vant i fjor den prestisjetunge amerikanske Bessieprisen for forestillingen "Konsert for Grønland". Denne presenteres som videodokumentasjon i Kunstbanken. Sammen med Baktruppen regnes de som det mest innovative scenekunst-kompaniet i Norge. Gruppen består av kunstnere fra forskjellige disipliner som produserer sceneproduksjoner og andre kunst relaterte prosjekter. De ble etablert i 1986 og har base i Oslo.

Verdensteatret (Norway) consists of artists from various art-fields. They produce large stageproductions and other art-related projects, and are aiming to bridge the gap between artistic borders through collaboration.


WORKSHOP

Fredag På fredag 26. oktober fra 1215-1800 arrangerer vi en workshop for kunstnere og kunststudenter ledet av Irma Optimist. Påmelding til birgitte.lie@kunstbanken.no fra 1. september. Pris kr 150.


SEMINAR

Lørdag 11.15-1400

Virve Sutinen er kurator ved Kiasma, museet for samtidskunst, i Helsingfors, Finland. Hun leder også Kiasma Teater, som har et program rettet mot scenekunst. De viser teater, dans, performance, musikk, multimedia, film og videokunst. Sutinen har skrevet biografi om Maus&Orlovski, og foreleser om deres arbeider.

Johanna Tuukkanen er kunstnerisk leder for Anti-festivalen in Kuopio, Finland. Dette er en velrenommert, stedsbestemt performancefestival, og hun er invitert til å snakke om stedspesifikk performance kunst.

Elin Lundgren eller Petter Pettersson fra Teater Lilith i Malmø, Sverige presenterer deres nye performance studio som åpnet i januar 2007. Studioet tilbyr et unikt residency program, som gir kunstnere finansiell- og teknisk støtte til å produsere nye arbeider. De er også invitert til å snakke om svensk performance.

Roi Vaara presenter sine arbeider. Han har en lang og omfattende karriere og regnes som toneangivende innenfor internasjonal performance kunst.

Anne-Marte Eidseth Rygh har etablert et nytt nettsted for nordiske performance kunstnere. Målsetningen er å samle informasjon om nordisk performance kunst, og kunstnerne registrerer seg og oppdaterer siden selv. Nettsiden er støttet av Stavanger 2008 Europeisk Kulturhovedstad.

Festivalen er støttet av: Norsk, Finsk og Svensk kulturfond, IASPIS, FRAME, Finsk-norsk kulturfond, Den svenske ambassaden, Hedmark fylkeskommune og Fritt Ord.

 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av