Fernanda Branco (f. i Brasil) har arbeidet i Norge siden 2006. Hun har bakgrunn fra teater og dans og karakteriserer seg som en performancekunstner. Brancos performancer undersøker sammenhengen mellom kropp og stemme, og de visuelle aspekter ved installasjoner. Hun er også utdannet gartner og tematisk er hun opptatt av kunst, landbruk og økologi. I performancene og installasjonene benytter hun organiske materialer.