Statens utstillingsstipend har fra og med 2018 fått nytt navn:

Regionale prosjektmidler for visuell kunst

Søknadsfrist 1. september

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltningen og administrasjon av Statens utstillingsstipend på vegne av Kulturdepartementet i juni 2017.

Fra og med 2018 er de 15 innstillingskomiteer tilknyttet Kunstsentrene redusert til 5. I henhold til nye retningslinjer skal oppgaven som sekretariat rullere mellom kunstsentrene hvert fjerde år. KiN har vedtatt en ny regioninndeling for de fem innstillingskomiteene, med sekretariatet lagt til oppgitt kunstsenter:

1 ØST: Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold: Østfold Kunstsenter
2 MIDT: Oppland, Hedmark og Trøndelag: Oppland Kunstsenter
3 SØR: Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter
4 VEST: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane Kunstsenter
5 NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter

De fem kunstsentrene fungerer til høsten som regionale sekretariater for den nye ordningen. Sekretariatet forbereder, innkaller og avholder møter i den regionale innstillingskomiteen. Dette betyr at søknader fra kunstnere som har utstillingsplass i Hedmark blir behandlet av innstillingskomité ved Oppland kunstnersenter.

Klikk på lenken for mer informasjon om ordningen og søknadsbehandlingen

Det opprettes nå en NY DIGITAL SØKNADSPORTAL for Regionale prosjektmidler for visuell kunst!  Søknadsportalen er planlagt å åpne den 27. juni. Det vil si at alle søknader skal leveres digitalt via KiNs nye søknadsportal, som lenkes til KiNs nettside

Klikk på lenken for å laste ned retningslinjer