UTSTILLINGER 2016

16. JANUAR - 28. FEBRUAR

NONOBJECTIVE REALITY - DIFFERENT STRATEGIES

Nonobjektiv virkelighet - forskjellige strategier

Paul Brand, Kerstin Hedman, Tony J. Larsson, Edith Lundebrekke, Susanne Kathlen Mader, Janine Magelssen, Thomas Pihl, Ilkka Pärni, Terje Roalkvam, Dag Skedsmo, Heidi Kennedy Skjerve, Lars Strandh. Kurator: Lars Strandh

Utstillingen gir en unik mulighet til å oppleve bredden i den nonobjektive kunsten. Her vises verk av 12 kunstnere bosatt i Norge og Sverige, som alle arbeider nonfigurativt, det vil si med kunst som ikke forestiller noe. Denne kunstretningen omtales i blant som «teoretisk», og noen kan dermed tenke at den er «vanskelig» eller «utilgjengelig» - men kanskje det motsatte er tilfellet? Betrakteren utfordres av at kunstverket ikke nødvendigvis representerer noe utover seg selv. Samtidig appellerer verkene selv i høyeste grad til det intuitive og følelsesmessige; den rene sansebaserte opplevelsen av kunstverket. Nysgjerrighet og refleksjon bidrar til at en fruktbar dialog kan oppstå mellom verk og betrakter. Mer


12. MARS - 1. MAI

Markus Li Stensrud. Solidified Phantoms. Installasjon.

Markus Li Stensrud (1983) utforsker modernismens spirituelle, religiøse og barokke forhistorie. Med sitt store areal, luftige takhøyde og de høye, buede vinduene, assosierer Li Stensrud den store salen i Kunstbanken med et kirkerom. Utstillingen er utformet som en totalinstallasjon; en mellomting mellom et kirkerom, et glyptotek, et etnografisk museum og et museum for moderne kunst. Her presenteres skulpturer, objekter og veggarbeider i et vidt spekter av materialer.

Utstillingens tittel er hentet fra et sitat av en av modernismens fedre, Kasimir Malevitsj. Malevitsj utviklet sin egen kunstretning, kalt suprematisme: kombinasjoner av enkle geometriske former malt i et begrenset antall farger, eller det han selv betegnet som "fragments of solidified phantoms caught on their journey through space". Utstillingen inneholder et lydverk laget i samarbeid med samtidskomponist Øyvind Torvund. Utstillingen er støttet av Kulturrådet og Notam.

Li Stensrud fullførte mastergraden sin ved Statens Kunstakademi i 2011 og gjorde seg bemerket på avgangsutstillingen med en installasjon bestående av utstillingsmontre med gjenstander og tekster som spilte på de førvitenskaplige raritetskabinettene. Installasjonen viste han seinere på utstillingen Unge kunstnere fra Hedmark i Kunstbanken 2012. Mer


Solveig Bergene. Portal 2. Tegning og artist books

Bergene (1985) arbeider hovedsakelig med blyanttegning i ulike formater, og håndinnbundne artist books. I tegningene refererer hun blant annet til mystisisme, kuriositetskabinetter og naturhistorie. Hun interesserer seg for perioder i historien da vitenskapene var på vei inn i det moderne, som for eksempel opplysningstiden og 1800-tallet. Hun betrakter disse periodene som en grensetilstand mellom det subjektive og objektive, hvor naturvitenskapen og kunnskapen om verden generelt bar preg av overtro, misforståelser og subjektivitet. Bergene tenker seg utstillingene sine som serier, og tittelen henviser til hennes forrige separatutstilling med tittelen Portal. Ordet portal formidler at publikum inviteres inn i hennes billedverden, men det kan også være en portal inn i betrakterens assosiasjonsverden.Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og Norske Bildende Kunstnere. Mer


Hebe Camilla Wathne. Ekvilibrium. Lydskulpturer.

Wathne (1977) viser lydskulpturene Jorden av lyd, Lyden av lys, og Ekko av alt. Hun har tatt i bruk lydopptak fra universet, og utforsket hvordan mønstre og formasjoner blir synlige når lydene projiseres via høyttaler gjennom vann. Lydelementene i de tre skulpturene er fra forskjellige kilder, men alle har det til felles at lysets bølger (elektromagnetisk stråling) er utgangspunktet. Lydskulpturene inneholder lydspor fra solen, jordens magnetfelt og ekko fra The big bang. Wathne er kritisk til det rådende verdensbildet som rettferdiggjør overforbruk av naturressurser og bidrar til ubalanse i klimautviklingen. Hun er opptatt av natur og miljøvern, og ser betydningen av å utvikle en ny følsomhet for de subtile forbindelsene i verden. Mellom jorden og solen, vannet og luften, oss og andre, oss og verden. Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd. Mer14. MAI - 22. AUGUST

Tre afrikanske kunstnere. Dialogue. Maleri, tegning, blandet teknikk

Kunstbanken fortsetter den gode tradisjonen med å samarbeide med kunstnere fra det afrikanske kontinentet. Til årets sommerutstilling har vi invitert tre kunstnere fra Zambia; Agness Buya Yombwe, Lawrence Yombwe og Benjamin Mibenge. De er alle bosatt i Livingstone og selv om de representerer svært ulike kunstneriske uttrykksformer, har de en felles referanse til den tradisjonelle zambiske kulturen og dens myter og ritualer. Denne utstillingen blir den fjerde i rekken av utstillinger i Kunstbanken med kunstnere fra Afrika: Zambian Female Artists i 1999, Recycling i 2008 og El Anatsui i 2015. Agness B. Yombwe deltok på utstillingene både i 1999 og 2008. Les Mer

Agness B. Yombwe arbeider med maleri og skulpturelle objekter hvor temaet ofte har en kvinnepolitisk vinkling. Mer

For Lawrence Yombwe er også maleriet hovedmediet, og fra sitt ståsted mener han at den afrikanske kunsten er funksjonell og ikke materialistisk. Mer

Benjamin Mibenge
er tegner og grafisk designer. Han er i Zambia mest kjent som miljøforkjemperen Uncle Ben med prosjektet Treevolusion. Mer

3. JUNI - 21. AUGUST

IDENTITET - Idè i tet

Norges Husflidslags produktkonkurranse 2015-2016

Norske Husflidhåndverkere, Norske Brukskunstnere, Norske Kunsthåndverkere og andre håndverkere ble invitert til produktkonkurransen. Den er rettet mot håndverkere som ønsker å utvikle sin næringsvirksomhet med nye produkter. Norges Husflidslag ønsker med produktkonkurransen å inspirere og stimulere til kompetanseheving og synliggjøring av våre håndverkere, og flere norskproduserte håndverksprodukter i markedet. Utstillingen i Kunstbanken viser vinnerproduktet og et utvalg av de andre innsendte produktene, samt tidligere vinnere.


3. SEPTEMBER - 23. OKTOBER

Karina Nøkleby Presttun og Kristina Aas. Entertwine. Tekstil.

Karina Nøkleby Presttun (1981) arbeider med laserkuttede tekstiler, og har siden 2013 konsentrert seg om å lage skulpturelle objekter blant annet ved å stable kuttede tekstiler oppå hverandre.

Kristina Aas (1978) arbeider i hovedsak med digital jacquardvev. Hennes tepper gir et bredt spekter av sanseinntrykk. Hun utfordrer det vevtekniske ved å finne måter å flette tråder slik at man mister følelsen av en flate og heller ser tredimensjonale former. Hun velger objekter og motiver som er både hverdagslige og generelle med referanser til underbevisstheten og sivilisasjonsutviklingen.

Nøkleby Presttun og Aas ønsket å skape noe sammen, og utstillingen Entertwine er et resultat av dette. Utforskingen av hverandres materiale og kunnskaper og deres ulike tilnærmingsmåter til arbeidet har vært til stor inspirasjon for begge. Mer

Kari Mølstad. Ripple. Glass.

Glasskunstneren Kari Mølstad (1977) lager både bruksglass og unike glassarbeider. Hun blåser former som hun bearbeider med sliping eller saging for å få frem ulike strukturer og kontraster i glasset. Karakteristisk for Mølstad er at hun bruker stadig nye håndverksmessige grep når hun arbeider med glassets overflater og dets evne til å kommunisere. Ved hjelp av ulike teknikker søker hun etter refleksjoner og optiske effekter i glasset. Vann er et stadig tilbakevendende tema i hennes kunst med sin overflate, gjennomsiktighet og spekteret av farger og nyanser. Arbeidene hennes kan gi assosiasjoner til denne livsviktige ressursen, og hun ønsker gjennom sitt kunstneriske uttrykk å videreformidle behovet for og ønsket om å ta vare på den. Kari Mølstad bor på Lillehammer og arbeider på glassblåserbedriften Hett Glass i Fabrikken. Mer

Lene Kilde. Mellom tegning og skulptur. Ståltrådskulpturer.

Etter fullførte studier i 2012 ble Lene Kilde (1981) tildelt statens treårige kunstnerstipend og startet arbeidet med sine ståltrådskulpturer. Gjennom dette arbeidet ønsker hun å utfordre tanken om hvor skillet mellom tegning og skulptur går. Ståltrådskulpturene danner utgangspunktet for videre eksperimentering med fravær og nærvær av bevegelse, strek, form og flater. Hun er også opptatt av å studere skulpturenes skyggevirkninger. Betong er et annet materiale hun arbeider med, som en motsetning til de lette og luftige metallskulpturene. Hun har laget en skulptur til undervannsskulpturparken i Grenada som våren 2015 ble senket ned i sjøen på 8 meters dyp. Parken og skulpturene fungerer som kunstige rev for planter og dyr. I tillegg er skulpturparken en ettertraktet severdighet på verdensbasis. Mer

LØRDAG 29. OKTOBER

KUNSTMARKED

For femte år på rad ønsker vi velkommen til et inspirerende og hyggelig møte med kunstnere som selger blant annet glass, grafikk, keramikk, maleri, smykker, tegning og tekstil. Kunstnerne er hjertelig til stede og slår gjerne av en prat om sitt arbeid. Flere vil også vise selve arbeidsprosessen sin. Tidligere år har ca. 30 kunstnere fra Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) og Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) deltatt.


5. NOVEMBER - 30. DESEMBER

Ståle Blæsterdalen. Langt nordi lyset. Tresnitt, collage, skulptur

Blæsterdalen (1951) bruker indre og ytre virkelighet som råstoff i sitt arbeid med tresnitt, collage eller skulptur. Savn, søken, lyst og nød kan være med å forme motiv, og lade noe tilsynelatende ordinært og dagligdags med en større betydning. Tegning er alltid utgangspunktet, som et viktig medium ved plutselige innskytelser og for videre bearbeiding. Blæsterdalen setter dagens forbrukssamfunn opp mot sin egen erfaring fra oppveksten på en fjellgård i Atndalen i Folldal, i Hedmark. Reinsdyr, elg, høyfjellslandskap og mennesker er gjennomgående motiver. Gjennom et forenklet grafisk uttrykk søker han å avklare hva som gir mening til moderne og tradisjonelle levesett. I bildene, der alt unødvendig er tatt bort, oppstår et enkelt poetisk uttrykk som samtidig slår et slag for det tidløse. Mer

 Maya Øvrebø. What I lost/What I found.

Øvrebø (1974) arbeider med tegning, maleri og installasjon. Tema for utstillingen er minner, og vår søken etter en måte å holde fast på de gode og gi slipp på de vanskelige minnene. Øvrebø utforsker egne minner ved å gjenskape dem i tegninger, foto, objekter og tekst som danner en installasjon. Slik formulerer hun en ny versjon av sin egen historie. Installasjonen er et verktøy til fordypning i hvordan vi formes av våre opplevelser og erfaringer. Arbeidene tar utgangspunkt i klassiske symbolbegrep fra religion og psykologi. I utstillingen vises små tegninger og objekter, som hver enkelt forestiller ett minne eller en erfaring, noen er hennes egne, andre har blitt delt med henne av andre. Publikum blir invitert til å dele et eget minne, godt eller dårlig, som etterlates i rommet for så å kunne deles med andre. Mer

Turid Haye. Flate, form og figur. Keramikk.

Flate , form og figur er temaer som gjentar seg i Turid Haye (1951) sine keramiske arbeider. Vekslingen mellom det to- og tredimensjonale uttrykket gir muligheter for å utforske leirematerialets unike kombinasjon av styrke og sårbarhet. Med referanse til de dynamiske linjene i naturen, undersøker hun forholdet mellom form og flate, og mellom linjer, kurver og plan. Hun modellerer og bygger vekselvis med porselen og steingodsleire, og lar leirens egen farge underbygge de skulpturelle egenskapene i gjenstanden. Haye er bosatt i Hamar. Hun er utdannet keramiker fra Kunsthøgskolen i Bergen og studerte deretter keramikk og skulptur ved University of Oregon, USA. I 1978 etablerte hun eget verksted og har siden den gang deltatt på en rekke utstillinger og utført kunstprosjekter i offentlige rom. Mer

 -Jeg ELSKER denne banken!!

Jacob, 4 år

KUNSTBANKEN
Hedmark Kunstsenter
Besøksadresse: Parkgt. 21
2317 Hamar
post@kunstbanken.no
Telefon: 62 54 22 60

FRI ENTRÉ

ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN
lørdag 08.04. - 12.00-17.00
Palmesøndag - 12.00-17.00
mandag 10.04. - stengt
tirsdag 11.04. - 11.00-16.00
onsdag 12.04. - 11.00-16.00
Skjærtorsdag - 11.00-16.00
Langfredag - stengt
Påskeaften - 12.00-17.00
1.påskedag - 12.00-17.00
2.påskedag - stengt

Åpningstider:
Tirsdag - fredag 11.00-16.00
Lørdag og søndag 12.00-17.00
Mandag stengt

NB! KUNSTBANKEN KAFÉ HAR AVVIKLET SIN VIRKSOMHET

LAST NED ÅRSPROGRAM 2017 HER

LAST NED ÅRSMELDING 2015 HER


SØK I KUNSTBANKEN:


BESØK KUNSTBANKEN PÅ FACEBOOK
:
BESØK KUNSBANKEN KAFE PÅ FACEBOOK:

Kunstbanken støttes økonomisk av