Styremedlem, BKH

Anne Bekkelund ble oppnevnt til kunstbankens styre av Bildende Kunstnere Hedmark i 20xx. Som billedkunstner arbeider hun med skulptur i blandede teknikker og med steds- og tidsrelaterte prosjekter. Sin utdanning har hun fra  Vestlandets Kunstakademi, Bergen (1986-90) og Konstfackskolan, Stockholm (1983-86). Bekkelund har hatt en rekke separatutstillinger og har deltatt på mange gruppeutstillinger i Norge og Sverige. Hun har utført kunstnerisk utsmykking i Tømmerli barnehage, Ringsaker, og på Ingeberg barneskole, Hamar (1. pris konkurranse) og er innkjøpt av Hedmark fylkeskommune og Ålesund Kunstforening. Gjennom årene har hun mottatt ulike stipender  og prosjektstøtte. Bekkelunnds virksomhet omfatter også undervisning, DKS-formidling og prosjektkoordinering.

Personlig vara: Morten Magnus


Opphavsrett foto: Anne Bekkelund