Utstillingskooridinator. 100 % stilling

Telefon:
974 35 906 / 62 54 22 60
E-post:
knut.nesheim@kunstbanken.no

Nesheim har arbeidet i Kunstbanken siden 2004 og har sitt virke på flere områder – han har ansvaret for logistikk, tilrettelegging og montering av utstillinger, ansvar for kunstnerpresentasjonene i fylkeshuset og for kontakten med ulike samarbeidspartnere (festivaler o.l.). Han arbeider også med i tilrettelegging av produksjoner og formidlingsopplegg for desentralisert bruk. Nesheim er utdannet lærer (adjunkt med opprykk) og har i tillegg grunnfag kunsthistorie (UiO) og ettårig Kulturstudium (HiT). Han har undervist 10 år i samfunnsfag i videregående skole og har blant annet to års erfaring fra pedagogisk tilrettelegging og gjennomføring av omvisninger for skolene på Skogmuseet.


Opphavsrett foto: Kunstbanken Hedmark Kunstsenter