Styremedlem

Sverre Bjørnstad er administrerende direktør i Geno SA. Han er oppnevnt i fellesskap av de to stifterne, dvs. Bildende Kunstnere Hedmark/Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge og Hedmark fylkeskommune.

Personlig vara: Gunn Strømsøyen Hvamstad


Opphavsrett foto: Geno SA