Prosjektet Mjøsa State of Mind er en del av Mjøsa – et kunstprosjekt. Med utgangspunkt i kunstnerisk praksis og tilknytning til områder rundt Mjøsa, fokuserer prosjektet som en helhet på å tolke stedet; dets historie, sosiale og fysiske forhold. Innenfor dette rammeverket eksisterer Amundsens prosjekt Mjøsa State of Mind som følger en stedsspesifikk arbeidsmetode, uten å resultere i fysiske arbeider i landskapet. Isteden produserer kunstneren et subjektivt kart over Mjøsa, som både tar form som et digitalt kart online og en offline utstilling hos Kunstbanken. Her vil minner i relasjon til landskap spille en viktig rolle, hvor private historier tilbyr en alternativ lesning av dette avgrensede området. Hedda Roterud Amundsen (1989) er interessert i hvordan landskap fungerer som scenografi. Hun har utviklet og skal gjennomføre et formidlingsopplegg i Kunstbanken for elever på 7. trinn.