Jon Gundersen (1942) har en særstilling i norsk kunstliv, spesielt med sine underfundige og finstemte skulpturer. Han arbeider innenfor tre hovedområder: bilder som klippes og limes; ting som stilles sammen og tekstbaserte arbeider. Disse uttrykkene opptrer enten sammen eller hver for seg. Denne utstillingen er laget spesielt for Kunstbanken og vil bestå av flere nye arbeider i form av skulpturelle sammenstillinger av ting, som Gundersen sier. Vi vil også få se Mjøsas sjølinje strukket ut til en rett strek, som en veggfrise av kartblader. Gundersens arbeider appellerer til betrakterens humor, noe som virker avvæpnende og åpner opp for å nærme seg, oppleve, sanse, assosiere og fabulere. Gundersens Dobbeltdyr utenfor rådhuset i Hamar er et av mange eksempler på hans større skulpturer.