Kristine Øksendal (1977) sin utstilling vil bestå av en serie nye dyptrykk og akvareller. Utgangspunktet for arbeidene er ofte minner og sansede inntrykk fra hennes nære omgivelser og dagligdagse opplevelser. Øksendal jobber med et improvisert ekspressivt uttrykk og har eksperimentert med en rekke teknikker etter hun gikk ut fra Kunstakademiet i Oslo i 2009. Maleri blir utstilt side om side med egne videoverk og koreografiske produksjoner. Felles for den samlede produksjonen er hennes interesse for improviserte, intuitive bevegelser og det abstrakte formspråkets mulighet til å formidle et ordløst, men eksistensielt innhold.

Øksendal er oppvokst på Nøtterøy i Vestfold. Hun er utdannet fra Central Saint Martins College i London og fra Statens kunstakademi i Oslo med
spesialisering innen maleri.


Kristine Øksendal, printmaking, watercolour
The exhibition by Kristine Øksendal (1977) will comprise a series of new intaglio prints and watercolours. The starting point for the works is often memories and sensed impressions from her immediate surroundings and daily experiences. Øksendal’s improvised expressive style is characteristic and she has experimented with a range of techniques after she graduated from the Academy of Fine Art in Oslo in 2009. Paintings are exhibited side by side with her own videos and choreographic productions. What her entire production has in common, is her interest in improvised, intuitive movements and the possibilities inherent in abstract idioms to convey a wordless but existential content.

Øksendal grew up at Nøtterøy in Vestfold and she is a graduate of Central Saint Martins College in London and the Academy of Fine Art in Oslo with a specialisation in painting.