Elisa Helland-Hansen, Elisabeth von Krogh, Nina Malterud, Beth Wyller er utdannet innen keramikk ved kunsthåndverksskolene i Bergen og Oslo fra sent 1960-tall til midten av 70-tallet. Dette var årene da kunsthåndverk manifesterte seg som eget kunstfelt i Norge, Kunstneraksjon -74 ble gjennomført og i 1975 ble organisasjonen Norske Kunsthåndverkere opprettet.  De fire ble på hver sin måte påvirket av utviklingen av en ny faglig plattform for kunsthåndverket, med fokus på materialets særegne uttrykksmuligheter og en gjør-det-selv-holdning som lå i tiden. Fellesskap med kolleger i verksteder, verkstedsutsalg og fagpolitisk arbeid preget deres holdninger og erfaringer i etableringsfasen. Gjennom årene har utstillerne tydeliggjort sine unike kunstnerskap, og LEIRE I BANKEN vil vise fire forskjellige faglige profiler med materialet som fellesnevner.

Ansvarlig for montering: Hanne Heuch


CLAY IN THE BANK 

Elisa Helland-Hansen, Elisabeth von Krogh, Nina Malterud, Beth Wyller all graduated from the academies of art and craft in Bergen and Oslo from the late 1960s until the mid-70s. This was the time when arts and crafts manifested itself as a separate field of art in Norway; the Kunstneraksjon -74 took place and in 1975 the Norwegian Association for Arts and Crafts was established. Each in their own way, the four were influenced by the development of a new professional platform for arts and crafts, one that focussed on the characteristic modes of expression of the material and the do-it-yourself approach prevalent at the time. The community of colleagues in workshops and political activities shaped their attitudes and experiences at the beginning. Throughout the years, the artists have demonstrated their different artistic approaches and CLAY IN THE BANK will show four different profiles with only the material as a common denominator.