Er du kunstner og ønsker å teste ditt prosjekt i Den kulturelle skolesekken?

Utlysning DKS-lab Kunstbanken 2023 utskriftsvennlig versjon

——————————————————————————————————————————————————————————————-

DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.

Kunstbanken inviterer til produksjonsverksted i Hamar, i september. DKS-LAB gjennomføres i samarbeid med Kulturtanken, DKS Innlandet og Oppland Kunstsenter.

Søknadsfrist: 15. mars

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Hva går DKS-lab ut på?

Med utgangspunkt i en idé eller et prosjekt du allerede har, får du hjelp fra erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet med å tydeliggjøre idé og metodevalg for dette formatet.

I løpet av samlingen samarbeider vi med skolen og prøver ut prosjektene sammen barn i aktuelle aldersgrupper. Laben i Innlandet er i år åpen for prosjekter for ungdomstrinnet (8.-10. klasse). Veilederne bistår i produksjonsverkstedet, slik at prosjektene kan fungere best mulig for målgruppa. Målet er å levere forslag til Kulturtankens DKS-portal som har innmeldingsfrist 1. oktober.

Kunstnere med tilhold i eller tilknytning til Innlandet prioriteres, men kunstnere fra hele landet kan søke. Laben har plass for inntil tre prosjekter. Vi dekker utgifter til reise med inntil kr. 2 000,- pr. person for hele laben, inntil 5 overnattinger og 5 dager med DKS-honorar (kr. 5 342,- pr. dag). Materialutgifter dekkes med inntil kr. 3 500,- pr. prosjekt.

Deltagere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag med prosjektskisser. I år vil laben gå over 5 dager hvor vi jobber sammen, samt gjennomføres slik:

Labdag 1 – mandag 4. september: I Kunstbanken: LAB-arbeid /presentasjoner/info

Labdag 2 – tirsdag 5. september: I Kunstbanken: Bearbeiding i plemum m/veiledning. Egenarbeid m/veiledning.

Eget arbeid – onsdag 6. september: Justeringer og tilpasninger hjemme

Labdag 3 – torsdag 7. september: Første utprøving i skole, veiledere til stede. Alle får se alles gjennomføring. Oppsummering og veiledning i Kunstbanken.

Eget arbeid – 8.-11.september: Justeringer og tilpasninger hjemme

Labdag 4 – tirsdag 12. september: Andre utprøving i skole, veiledere til stede. Oppsummering og veiledning i Kunstbanken.

Labdag 5 – onsdag 13. september: I Kunstbanken: Forts. gjennomgang og veiledning. Arbeid med presentasjon av prosjekter i DKS-portalen, med veiledning.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Hva slags prosjekter? 

Vi ønsker forslag fra kunstnere innenfor alle visuelle kunstuttrykk. I år ønsker vi å utvikle prosjekter med elever på ungdomstrinnet som målgruppe. Prosjektet skal ikke ha vært i DKS-lab tidligere. Det er mulig å søke som duo. Ønsket er å utvikle nye, spennende produksjoner som kan tilbys DKS i hele landet.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Vi trenger: 

·         Idé eller prosjektskisse for utvikling på DKS-lab, max 2 sider / alternativt 5 minutter muntlig presentasjon på en egen mp4

·         En kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter (gjerne med foto)

·         Kort CV

Vi ønsker også opplysninger om:

·         Navn, fødselsår, bosted/kommune/fylke

·         Har du vært på DKS-turné med andre prosjekter? Hva, hvor, når?

·         Har annen formidlingserfaring på det visuelle feltet eller andre fagfelt, til barn, unge eller voksne?

·         Har du deltatt på DKS-lab tidligere? Evt. hvor, når og med hva?

·         Søker du om å være med på DKS-lab flere steder i 2023? Evt. hvor, når og med hva?

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

 

Dokumentene (og evt. mp4-fil) merkes med «navn + DKS-lab» og sendes samlet i en pdf på max 6 MB til post@kunstbanken.no

 

Søknadsfrist: 15. mars  

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Utlysning DKS-lab Kunstbanken 2023 utskriftsvennlig versjon

Spørsmål rettes til formidlingsleder i Kunstbanken, Inger Lise Libakken: E-post / telefon 62 54 22 60

 

——————————————————————————————————————————————————————————————-