Foto fra Hakkespett situasjonen, del 1 av prosjektet Fuglepolitikk med kunstnergruppa Jam Public. Et kunstprosjekt i regi av Harpefoss Hotell.
Fotograf: Pelle Brage. 

Billedkunstnerne Innlandet (BKI) inviterer, i samarbeid med Norske Billedkunstnere (NBK) og Harpefoss Hotell  /  Harpefoss kunstarena, til fagdag i Kunstbanken mandag 19. februar kl. 11.00-16.00

Fra NBK kommer daglig leder Gyrid Garshol og styreleder Geir Egil Bergjord. Fra Harpefoss Hotell kommer daglig leder Eivind Slettemeås. Fagdagen er åpen for alle medlemmer i BKI. Vi inviterer også kulturarbeidere i kommunene, fylket og relevante kunst og kulturinstitusjoner i Innlandet til å delta. Dette blir en god anledning til fordypelse i landets viktigste institusjon for billedkunstnere.

Vi er så heldige å ha en unik kunstinstitusjon i Innlandet – Harpefoss Hotell (HH).
Det er bemerkelsesverdig og imponerende hva HH har fått til i løpet av de tolv årene de har hold på. En kunstnerdrevet arena med hovedvekt på desentraliserte kunstutrykk, mycelium – musikk og poesifestivaler, performance, utstillinger og sjangerovergripende prosjekter. I løpet av få år har HH opparbeidet seg status og rykte som en viktig, nyskapende, annerledes og særdeles aktiv kunstarena.
Fagdagen gir mulighet til nærmere bekjentskap.

 

FAGKONFERANSE BKI-NBK PROGRAM:

11.00 – 11.15    Velkommen

11.15 – 12.15    NBK presenterer seg, historikk, organisering, oppgaver.

12.15 – 12.30    Kaffesludreslabberas-

12.30 – 13.30    Harpefoss Hotell presenterer sin virksomhet, historikk og planer.

13.30 – 14.30    LØNSJ

14.30 – 15.30    NBK og faglig ansvar – juridisk bistand – søknadsrettledning.

15. 30 – 16.00    Diskusjon – Faglige utfordringer.

 

PÅMELDING TIL: MAILIND SOLVIND – E-MAIL:  mailind.solvind@gmail.com
KR. 300,- TIL BKI – KONTONUMMER 2100.07.04862 – MERK FAGDAG.