Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova i Morensalen, Trysil folkebibliotek.

Visningsperiode: 16.11.2022 – 27.01.2023

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst