ANNE BEKKELUND (1955) har i over 25 år bodd og arbeidet som billedkunstner i Stange. Hun ble født og vokste opp i Bærum før hun reiste til Stockholm og studerte fire år ved Konstfackskolan. Etterpå flyttet hun til Bergen og gikk fire år på Vestlandets Kunstakademis skulpturlinje. Etter utdannelsen har hun i alle år arbeidet aktivt og profesjonelt med prosjekter og utstillinger både alene og sammen med flere kunstnere. Hun viste skulpturer første gang på Statens Kunstutstilling mens hun studerte i Stockholm og har senere deltatt er tre ganger. Prosjektene, installasjonene og utstillingene har ofte blitt støttet økonomisk av både statlige og kommunale stipend og prosjektstøtte, blant annet fra Norsk Kulturråd. Hun har fått Stange kommunes Kunstnerstipend og Hedmark fylkes Kunstnerstipend.

Anne Bekkelund har alltid arbeidet tredimensjonalt med ulike teknikker, og materialene som benyttes velges på ideenes premisser. De siste årene har hun arbeidet med skulpturer i massivt papir og papircollage. Blant annet i Kunstbanken har hun senere vist mange skulpturer og objekter hvor papir var det bærende materialet.