Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Åmot folkebibliotek, Rena.

Visningsperiode: 07.10.2020 – 11.11.2020

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst