Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Besøkssenter Østerdalen, Koppang.

Visningsperiode: 13.11.2021 – 28.01.2022

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst