Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Folldal Gruver.

Visningsperiode: 26.08.2022 – 25.09.2022

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst