Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Galleri Elgen, Tynset Kulturhus.

Visningsperiode: 02.09.2021 – 06.10.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst