Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Galleri Fjøset, Åsnes Kunstforening.

Visningsperiode: 23.04.2022 – 15.05.2022

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst