Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Huset Aukrust, Alvdal. Dette var vandreutstillingens første visningssted.

Visningsperiode: 02.07.2020 – 31.08.2020

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst