Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Aamodtgården, Kongsvinger Kunstforening.

Visningsperiode: 08.10.2021 – 07.11.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst