Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER i Morensalen på Trysil folkebibliotek.

Visningsperiode: 07.04.2021 – 12.05.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst