Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Rendalstunet, Øvre Rendal.

Visningsperiode: 26.06.2021 – 29.08.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst