Bilder fra visningen av vandreutstillingen AUKRUST vs. TORSETER på Galleri TØYsentralen, Tolga.

Visningsperiode: 02.06.2021 – 20.06.2021

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst