Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har gitt ut boka Kunst tilstede i offentlige rom i Hedmark som presenterer 162 kunstprosjekter i 21 av Hedmarks 22 kommuner. Boka omhandler offentlige kunstprosjekter i Hedmark i perioden fra 1977 til 2017. Samtidig er det ei praktbok på 400 sider med 375 fotografier av kunstprosjekter.

Torsdag 22. mars kl. 18.00:

Gravdahl bokhandel og Kunstbanken ønsker velkommen til en samtale mellom Brit Botheim (forfatter av boka og tidligere kunstfaglig medarbeider i Kunstbanken), Berit Andersen (tidligere rådgiver i Kultursjefens stab med ansvar for offentlig kunst i Hamar kommune) og Christel Sverre (kunstfaglig medarbeider i Kunstbanken).

Ordningen med kunst i offentlige rom er en del av den nasjonale kunstpolitikken hvor det gis offentlig støtte til kunst i forbindelse med offentlige nybygg, ombygginger og uterom. Fylkeskommunen og kommunene i Norge er banebrytere gjennom sine ordninger innen samtidskunsten og har bidratt til at mange imponerende verk er tilgjengelig for publikum.

I boka gis også en kort presentasjon av den kunstfaglige utviklingen for hvert tiår. Oppfatningen av kunst i offentlig miljø endret seg betydelig i løpet av de 40 årene boka tar for seg. Tre kunstnere er intervjuet, en kunstkonsulent, en ordfører og en bruker. Historien til kunstnerorganisasjonene i Hedmark beskrives, og systemet for kunst i offentlige rom i Danmark, Sverige og Finland er omtalt. Det er ellers gjort rede for utviklingen for fagfeltet fram til etableringen av Utsmykkingsfondet for statlige bygg i 1976 og hvordan ordningen bør håndteres i dag.

Boka har mottatt støtte fra den statlige etaten KORO (Kunst i offentlige rom), Fritt Ord, Hedmark fylkeskommune, flere kommuner og private bedrifter. Kunst tilstede er forfattet av Brit Anne Botheim og Bodil L. Buchacz har vært billedredaktør. Bokdesignen er ved Tweed Design AS.

Se også Facebookarrangement