Kunst tilstede presenterer 162 kunstprosjekter i 20 av Hedmarks 22 kommuner.  Boka gjennomgår kunstprosjektene kommunevis. Det gis også en kort presentasjon av den kunstfaglige utviklingen for hvert tiår, tre kunstnere er intervjuet, samt en kunstkonsulent, en ordfører og en bruker. Historien til kunstnerorganisasjonene i Hedmark beskrives, og systemet for kunst i offentlige rom i Danmark, Sverige og Finland er omtalt. Det er ellers gjort rede for utviklingen for fagfeltet fram til etableringen av Utsmykkingsfondet for statlige bygg i 1976 og hvordan ordningen bør håndteres i dag.

Kunstbanken håper boka vil sikre kunsten og skape ny interesse og stolthet over det man allerede har, og at den kan inspirere til videre satsing. Kunst tilstede er rikt illustrert med ca. 375 foto av kunstverkene. Kunst tilstede er forfattet av Brit Anne Botheim, kunsthistoriker og tidligere seniorrådgiver i Kunstbanken Hedmark kunstsenter. Bodil L. Buchacz har vært billedredaktør.  Bokdesignen er ved Tweed Design AS.

Forfatter Brit Anne Botheim

Brit Anne Botheim har mastergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo med masteroppgave om ordningen for kunst i offentlige rom. Hun har kulturstudier fra Høgskolen i Telemark, kunstteori og kunstpolitikk fra Universitetet i Maastricht og studier ved Handelshøgskolen BI. Botheim var daglig leder for Hedmark Kunstsenter fra 1985 og fram til etableringen av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter i 1996. Deretter var hun utstillingsprodusent, kurator og prosjektleder og har arbeidet med kunst i offentlige rom siden 1985. Botheim har bistått Zambia National Visual Arts Council (VAC) i institusjonsutvikling, finansiert av NORAD og UD. Brit Anne Botheim arbeidet i Kunstbanken fram til juni 2017, og avslutter sin yrkeskarriere med utgivelsen av Kunst tilstede etter 32 engasjerte år i kunsten og kunstnernes tjeneste.

Kunst tilstede er utgitt av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter. Boka er støttet av KORO, Hedmark fylkeskommune, Fritt Ord, Norske Billedkunstnere, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Norske Kunsthåndverkere, Hamar kommune, Elverum kommune, Kongsvinger kommune, Stange kommune, Ringsaker kommune, Kolstad Regnskapsforum og Sandberg revisjon & rådgiving.

Kunst tilstede kan kjøpes i Kunstbanken for kr. 350,-. Ved kjøp i Kunstbanken vil medlemmer i NKØ og BKH samt kunstnere som er representert med foto av verk i boka få 20 % rabatt. Boka kan også bestilles fra Kunstbutikken, via skjema lengst ned på siden. Ekspedisjon og porto etter postens takster vil da tilkomme.


Bestillingsskjema kataloger og bøker

Her kan du bestille kataloger og bøker. Porto etter Postens satser påløper alle sendinger. Faktura sendes oppgitt adresse, og varene sendes når faktura er betalt.
  • Her fyller du inn det telefonnr. vi kan bruke for å nå deg på dagtid
  • Her fyller du inn din e-postadresse
  • Her fyller du inn tittel eller beskrivelse samt pris og antall for hver enkelt katalog eller bok du ønsker å kjøpe
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.