Er du kunstner og ønsker å teste ditt prosjekt i Den kulturelle skolesekken? 

DKS-LAB er et nytt landsdekkende nettverk av eksperimentelle plattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, som legger til rette for å gi kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter bedre forutsetninger for å utvikle innhold til DKS-ordningen.

Kunstbanken, i samarbeid med Kulturtanken, Oppland Kunstsenter og DKS Innlandet inviterer til produksjonsverksted på Lillehammer:

Del 1: Mandag 29. og tirsdag 30. august
Del 2: Mandag 12. og tirsdag 13. september

Hva går DKS-lab ut på?
Med utgangspunkt i en idé eller et prosjekt du allerede har, får du hjelp fra erfarne veiledere fra kunst- og formidlingsfeltet med å tydeliggjøre idé og metodevalg for dette formatet.

I løpet av samlingen samarbeider vi med skolen og prøver ut prosjektene sammen barn i aktuelle aldersgrupper. Laben er åpen for prosjekter for alle klassetrinn, riktig målgruppe finner vi ved hjelp av veiledning i produksjonsverkstedet. Målet er å levere forslag til Kulturtankens portal som har innmeldingsfrist 1. oktober.

Kunstnere med tilhold i eller tilknytning til Innlandet prioriteres, men kunstnere fra hele landet kan søke. Vi dekker alle utgifter til reise innen Norge, opphold og fire dager med DKS-honorar (kr. 5151 pr. dag).

Deltagere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte forslag med prosjektskisser.

Hva slags prosjekter? 

Vi ønsker forslag fra kunstnere innenfor alle visuelle kunstuttrykk. Prosjektet skal ikke ha vært i DKS-lab tidligere.

Ønsket er å utvikle nye, spennende produksjoner som kan tilbys DKS i hele landet.

Vi trenger: 

  • Idé eller prosjektskisse for utvikling på DKS-lab, max 2 sider / alternativt 5 minutter muntlig presentasjon på en egen mp4
  • En kort presentasjon av kunstnerskapet ditt og tidligere prosjekter (gjerne med foto)
  • Kort CV

Dokumentene merkes med «navn + DKS-lab» og sendes samlet i en pdf på max 6 MB til post@kunstbanken.no

Søknadsfrist: 7. juni 2022 

Spørsmål rettes til formidlingsleder Inger Lise Libakken

 Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

DKS-lab 2022 arrangeres i samarbeid med Oppland Kunstsenter, DKS Innlandet og Kulturtanken.