Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova i Åsnes Kunstforening, Galleri Fjøset, Sønsterud gård.

Visningsperiode: 10.06.2023 – 25.06.2023

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst