Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova på Blokkodden villmarksmuseum, Drevsjø. Utstillingen vises i formidlingsrommet i magasinhallen og i caféen.