Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova i Glomma-salen på Besøkssenter Østerdalen på Koppang.