Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova i Gruvekroa på Folldal Gruver.

Visningsperiode: 03.07.2023 – 24.09.2023

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst