Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova på Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim.

Visningsperiode: 19.12.2023 – 11.02.2024

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst