Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova i Kunstkroken, Tyrielden Eidskog bibliotek

Visningsperiode: 01.04.2023 – 03.06.2023

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst