Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova på Låvegalleriet, Kåre Tveter - Galleri Lyshuset, Skarnes.

Visningsperiode: 28.06.2023 – 30.07.2023

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst