Bilder fra visningen av vandreutstillingen Elena Abessinova i Våler folkebibliotek.

Visningsperiode: 27.09.2023 – 01.12.2023

Dokumentasjonsfoto: © Kunstbanken senter for samtidskunst