Velkommen til familiesøndager i Kunstbanken! Knut Nordby fra Minipicasso verksted for barn fra 6-12 år. Eldre søsken eller voksne kan også melde seg på. Program:

Søndag 2. september: Metalltrådverksted, inspirert av Aron Irving Lis utstilling i Kunstbanken

Søndag 30. september: Maleri, inspirert av Olav Starheims utstilling i Kunstbanken

Søndag 11. november: Maskeringsmaleri, inspirert av Jone Skjensvolds utstilling i Kunstbanken

Søndag 9. desember: Collage, inspirert av Kristin Sæterdals utstilling i Kunstbanken

Kom og gå mellom kl. 12 og 15. Kr. 200,- pr. gang eller 600,- hvis man melder seg på alle fire søndagene. Halv pris for søsken. Gratis forfriskninger! For påmelding og betaling, ring Kunstbanken på tlf. 62 54 22 60 eller send e-post til kunstbutikken