Kunstbanken ønsker å formidle kunstopplevelser til ulike publikumsgrupper i egne utstillinger i Kunstbanken og gjennom vandreutstillinger. Ulike typer aktiviteter, omvisninger og tilrettelagt pedagogisk formidling tilbys store og små. Via våre digitale arkiver formidles dokumentasjon av og kunnskap om utstillinger, vandreutstillinger, performance og offentlig kunst. Kunstbutikken veileder gjerne ved ønske om å kjøpe kunst fra utstillinger eller butikk. Les mer om vårt tilbud:

Omvisninger

Pedagogisk tilbud

Desentralisert virksomhet