Kunstbankens desentraliserte virksomhet omfatter blant annet vandreutstillinger, Kultur på tur og kunstnerpresentasjoner rundt om i fylket.

Kunstnerpresentasjoner i fylkeshuset

Kunstbanken viser temporære kunstnerpresentasjoner i resepsjonen på fylkeshuset i Hamar, Parkgata 64. Gjennom disse presentasjonene tar vi sikte på å løfte fram profesjonelle kunstnere fra regionen.


Vandreutstillinger og Kultur på tur

Vårt ønske er å vekke engasjement og nysgjerrighet, og å være en døråpner til det visuelle samtidskunstfeltet. Befolkningen i Hedmark får tilgang til profesjonell samtidskunst gjennom våre vandreutstillinger og kunstprosjekter i fylket. Barn og unge i Hedmark nås først og fremst gjennom besøk på skolene i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark/Den Kulturelle Skolesekken (DKS) og med Kunstbankens egne vandreproduksjoner. Det er gratis inngang på alle vandreutstillinger.

Vandreutstillinger vises på ulike visningssteder i Hedmark, og er en viktig del av vår desentraliserte virksomhet. Kunstbanken samarbeider med kommuner, bibliotek, kunstforeninger og gallerier i Hedmark. Utstillingen fraktes, monteres og demonteres av Kunstbanken. En representant fra Kunstbanken deltar vanligvis ved åpningen og gir en liten orientering om utstillingen. Pressemelding og bilde blir sendt pressen fra Kunstbanken. Plakater (digital), invitasjon (digital) og lærerveiledning (digital) medfølger de fleste produksjoner.

Kunstbankens produksjoner for bibliotek inngår i Kultur på tur-programmet som koordineres av Hedmark fylkeskommune. Disse forflyttes i samarbeid med bibliotektransporten, og er tilrettelagt for enkel montering av bibliotekene. Alt utstyr medfølger.

Det inngås en samarbeidsavtale i forkant av utstillingsperioden for både vandreutstillinger og Kultur på tur. Ta kontakt med Kunstbanken for bestilling på e-post post@kunstbanken.no eller telefon 62 54 22 60.


Offentlig kunst i Hedmark

21 av 22 kommuner i Hedmark har vedtatt retningslinjer for kunst i offentlige rom, og det er Kunstbanken som er rådgivende organ via sekretariatet RSU (Regionalt Samarbeidsutvalg for Utsmykking). Kunstbanken og RSU bistår kommunene og Hedmark fylkeskommune i saker og spørsmål på dette feltet. Arbeidsområdet ivaretas i Kunstbanken gjennom en stillingsandel på ca 40 %, og medarbeideren med dette ansvarsområdet er sekretær for RSU.