Håndbok for offentlig kunst i Innlandet

Håndboka Kunst der folk ferdes er et verktøy for offentlige og private aktører som skal gjennomføre kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom. Enten du jobber innenfor kultur eller eiendom i en kommune, er representant i et kunstutvalg, politiker, kunstkonsulent, arkitekt, entreprenør eller kunstner, kan du finne nyttig informasjon her.

Håndboka skisserer en god prosess, henviser til relevant regelverk og viser eksempler på gjennomførte prosjekter. Håndboka er utarbeidet av Oppland Kunstsenter og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, som er de regionale kompetansesentrene for kunst i offentlige rom i Innlandet.

Last ned håndboka her:

Kunst_der_folk_ferdes