Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med og rådgivning til kunstprosjekter. Vi arrangerer også kurs og seminarer for kunstkonsulenter, kommuner og andre som har behov for faglig oppdatering og påfyll. Fra statlig hold, gjennom KORO, er Kunstbanken delegert ansvar for godkjenning av kunstplaner gjennom et eget organ kalt Regionalt samarbeidsutvalg (RSU). RSU er tilknyttet de regionale kunstnersentrene og består av 3 medlemmer. RSU forutsettes sammensatt av en billedkunstner, en kunsthåndverker og en arkitekt oppnevnt av de regionale yrkesorganisasjonene. Kunstbanken Hedmark Kunstsenter kan også bistå med kunstprosjekter i privat sektor, som styre- og møterom, kontorer, resepsjonsområder, kaféer etc.